Järelevalve Tulemusena Avastas Amet Nii Tarbijakaitseseaduse

Vähe on inimesi, kelle kõik kulutused on viimseni ratsionaalsed. Enamikul on mõningaid harjumusi, mis võrduvad raha tuuldepildumisega. Need leiab üles mõnenädalase või -kuulise kulutuste jälgimise ja analüüsimisega. Tõenäoliselt saab vähemalt osa neist teatud enesekontrolli korral säästuks pöörata. Ilmnes, et 96 protsendi uuringus osalenud e-poe lehel ei olnud kõik vaadeldud andmed korrektselt esitatud. Peamine puudus seisnes tingimuste uuendamata jätmises pärast tarbijaõiguste direktiivi ülevõtmisega seotud seadusemuudatuste jõustumist.

Seoses puudulike andmete ja tüüptingimustega e-kauplustes alustas amet 55 haldusmenetlust. Lisaks on jätkuvalt nii tarbijakaitseameti kui ka teiste järelevalveasutuste, samuti ametlike e-kaupluste murekoht internetis leviv varikaubandus. Järjest enam tehakse sotsiaalvõrgustikes ning erinevates interneti- ja ostumüügikeskkondades tehinguid, kus kaupu ja teenuseid pakuvad eraisikud, kes ei taga ostjatele tarbijaõigusi ega maksa tulude pealt makse, kuid tegutsevad sisuliselt ettevõtjatena.

Selles osas on kõne all võimalik seadusemuudatus, mille alusel saaks järelevalveasutus nõuda ettevõtlusega tegelevalt isikult viimase juriidiliseks isikuks vormistamist. Eeltoodud probleemidest lähtuvalt korraldas tarbijakaitseamet Osta targalt ka e-poest! Kampaania eesmärk oli tõsta eesti- ja venekeelsete tarbijate teadlikkust e-kaubandusest ja sellega seotud ohtudest ning tarbija õigustest ja kohustustest.

Samuti soovis amet pöörata ekauplejate tähelepanu korrektsetele teenuse osutamise nõuetele ja tavadele ning meelde tuletada suvel kehtima hakanud võlaõigusseaduse muudatustest tulenevaid nüansse. Kampaaniaga soovis amet teada anda, et e-poest ostmine on hea alternatiiv tavapärasele jaekauplusele, kuid tark on enne ostu teha e-poele taustauuring ja võimalusel maandada ostu sooritamisega seotud riske.

Kampaania põhisõnum oli, et tark tarbija ei kiirusta e-poest ostmisega, vaid uurib enne ostu, kes on kauba tegelik müüja ning müüja makse- ja tellimistingimusi. Samuti teab tark tarbija, et saab kasutamata kauba 14 päeva jooksul e-poele põhjendusteta tagastada. Seoses e-kaubanduse teemalise kampaaniaga uuendas tarbijakaitseamet oma kasutatud autode kampaania veebilehte, lisades sellele veebiaadressile nii varasema laenuteemalise kampaania kui ka uue e-kaubanduse teemalise teavituskampaania lehe.

Novembris korraldas amet esmalt e-kaubanduse teemalise ümarlaua ettevõtjatele ja hiljem avaliku ümarlaua, kus ameti esindajad tutvustasid septembris korraldatud uuringu tulemusi ning koos turuosalistega räägiti e-kaubanduse olukorrast ja e-äris esinevatest murekohtadest. E-kaubanduses oli probleeme ka alaealistele alkoholi müümisega. Järelevalve tulemusena avastas amet nii tarbijakaitseseaduse, alkoholiseaduse kui ka kaubandustegevuse seaduse rikkumisi. Selgus, et mitmed vautšeriportaalid ja e-poed ei küsi alkoholi eest tasumisel ostja vanust ega taga seega, et müügilepingut ei sõlmitaks alaealisega.

Alkohol toimetatakse ostjani pakiautomaatide abil, kus alkoholi lunastamisel pole ostu eest tasuja ja saadetise väljavõtja isikukood omavahel seotud. Kuna ei ostmise ega ka alkoholi kättetoimetamise hetkel ei tuvastata ostja vanust, saavad alaealised hiljem otsepostitusega alkoholireklaami. Sama müügimudelit kasutab enamik alkoholi müüvaid vautšeriportaale ja ekauplusi, mistõttu muutus esialgu tööplaani väline alkoholituru korrastamise projekt mullu teisel poolaastal ameti üheks prioriteediks.

Tarbijakaitseamet on teinud sotsiaalning majandusja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku muuta alkoholiseadust selliselt, et vanusepiiranguga toodete sidevahendi teel tellimisele hakkaksid kehtima protseduurireeglid, mis välistavad alkoholi ja muude vanusepiiranguga toodete müügi alaealistele. Eesti E-kaubanduse Liidu kommentaar Tänasel digiajastul saame rääkida e-äri ja -kaubanduse revolutsioonist ning internetist, kui uuest teadmistepõhisest majandusest.

Tänu e-kaubanduse kiirele arengule võidavad tarbijad nii ajas kui rahas, sest ostlemine pole kunagi olnud mugavam – diivanilt tõusmata saad planeerida oma puhkusereisi, valida ja sisustada unelmate kodu või rõivastada end tippdisainerite loomingusse. Ekaubandust peetakse üheks uuendusmeelsemaks ja ligitõmbavamaks sektoriks, kuna see on loonud enneolematud võimalused majandusliku tõhususe tõstmiseks ja tarbija valikuvõimaluste laiendamiseks. Kiireks turuosaks on m-kaubandus, mis näitab jõulisi kasvunumbreid.

Hinnanguliselt oli aastal Eestis üle tegutseva e-poe. Arvestades madalat sisenemisbarjääri, lisandub turule uusi tegijaid jooksvalt ja pidevalt, kuid tiheda konkurentsi ja puuduliku turunduse Märkimisväärselt hoogustus Politseile laekus 70 avaldust kuus internetipetturite kohta, kus tarbija ei saanud tellitud toodet ega ka raha tagasimakset tarnimata jäetud kauba eest.

Olulisemad verstapostid Kaupmeeste jaoks on oluline mõista, et e-kaubandus on uue väärtuse looja, kus toodete ja klientide vahel puudub geograafiline kaugus ning määravaks saab see, kuidas info pakutava toote või teenuse kohta jõuab kauplejalt kliendini. Mõni televaataja ütles hiljem, et see tegi saate igavaks. Kuskil saate keskel peale pikka sõrmega viibutamist ja sõnajärje ootamist avastasin, et olin endale märkinud pika rivi Partsi ja Ligi lausetest, millele oleks tahtnud vastata.

Otsustasin, et teen seda hoopis hiljem ja siin blogis. Lisaks on blogosfääris lüümikuid esitada palju mugavam kui telestuudios :- Vastasseis täna valitsuses istuvate meestega oli ju saateski väga selge. Mina leian, et peamine küsimus on see – kuidas kosuda tänasest kriisist ja kuidas saavutada seda, et taolises mahus majanduskriis ja nii ränk tööpuudus Eestis ei korduks?

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*